#Ekonomi

Ekonomiye güven 9 yılın zirvesinde

Jul 27, 09:39 / Mənbə: Tr.trend.az

Üretim, ihracat siparişleri, istihdam ve sabit sermaye yatırımları gibi önemli kalemlerden oluşan Reel Kesim Güven Endeksi, 114,8 ile 9 yılın zirvesine çıktı. Temmuzda 1,8 puan yükselen endeks, ekonominin genel gidişatını da kapsıyor.

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), temmuzda 1,8 puan artarak 114,8’e çıktı. Bu seviye; Nisan 2012’den bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu. Üretim, ihracat siparişleri, istihdam ve sabit sermaye yatırımları gibi önemli kalemlerin geçmiş aylık verileri ve gelecek üç aylık siparişlerinden oluşan Reel Kesim Güven Endeksi; iç piyasa siparişleri, mamul ürün stokları ve ekonominin genel gidişatını da kapsıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan endekse göre; mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 2,3 puan yükselişle 112,1’e çıktı.

İHRACAT, İSTİHDAM VE YATIRIMLAR ARTTI

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

ÜRETİM VE İÇ SİPARİŞLER İYİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam ederken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise bir önceki aya göre güçlendi.

YÜZDE 52’Sİ ‘ÜRETİMİ KISITLAYAN FAKTÖR YOK’ DİYOR

Söz konusu anket döneminde, ankete katılan işyerlerinin yüzde 52,3‘ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,2‘si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörlerin izlediğini belirtti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15,3‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 8,3’e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 76,4‘e yükseldi.

İnşaat, perakende ve hizmette de arttı

Xəbərin mənbəsi: Tr.trend.az


info@deirvlon.com

dnews@deirvlon.com

+994 (50) 874 74 86

+994 (50) 730 38 13

Copyright © 2020 Deirvlon News. All rights are reserved.
Deirvlon Technologies.